Afhangreglement

Je kunt met 2, 3 of 4 personen een baan afhangen. De speeltijd bij 2 personen is 30 minuten; bij 3 of 4 personen is de speeltijd 45 minuten. Hoewel het digitaal afhangsysteem bepalend is voor het afhangen van een baan, gelden voor alle leden de volgende regels voor het afhangen:

1. Afschrijven is alleen mogelijk wanneer men zelf op het tennispark aanwezig is.

2. Men is verplicht om een baan af te schijven met de eigen geldige spelerspas op het digitale afhangbord bij de kleedkamers. Ook wanneer er geen of weinig banen bezet zijn.

3. Afschrijven op het digitale afhangbord houdt in het opvolgen van de instructies op het beeldscherm. Een korte handleiding hangt bij het afhangbord en een uitgebreide handleiding is te downloaden via de website van de vereniging.

4. Onder het spelen mag men niet opnieuw een baan afhangen of laten afhangen door een ander.

5. Je kunt een baan met minimaal 2 en maximaal 4 personen voor een half uur afschrijven. Zolang men niet wordt afgeschreven mag men op de baan blijven spelen.

6. Als er een vrije baan beschikbaar is, mag men geen baan afschrijven die in gebruik is.

7. Men is verplicht die baan af te schrijven, die het langst in gebruik is.

8. Baan 1 en 5 kunnen altijd worden afgeschreven om te enkelen (regel 7 komt dan te vervallen).

9. Zij die aan training deelnemen mogen niet eerder dan na afloop van de training een baan afschrijven. Dus nooit bij aankomst op het park voor de training.

10. De banen 1 en 5 zijn enkelspelbanen; deze kunnen dus door 2 leden worden afgeschreven; voor de overige banen geldt dat men een enkelspel mag aanvullen tot een dubbelspel als de overige banen bezet zijn (met spelerspasje afhangen is dan niet mogelijk en noodzakelijk). Als men aanvult eindigt de afschrijftijd met die van de eerste spelers op de desbetreffende baan.

11. Met 4 personen kan men een dubbelspelbaan, waarop 2 personen spelen, afschrijven zonder andere banen aan te vullen.

12. De trainer mag bij het onbespeelbaar zijn van de lesbanen de trainingsles vervolgen en afmaken op baan 1 en 2, mits er op dat moment geen leden aanwezig zijn die deze banen willen afhangen. Nadien mogen leden winterbaan 1 en 2 pas afschrijven nadat de trainingsles is afgelopen.

13. Alle banen zijn voor junioren en senioren met dien verstande dat junioren jonger dan 12 jaar op maandag tot en met donderdag tot 19.00 uur mogen spelen.

14. Dit afschrijfreglement is niet van toepassing op banen, die gereserveerd zijn voor competitie, training, toernooien, onderhoud, tossen, e.d.; er is altijd een vrije baan voor recreanten beschikbaar om af te schrijven.

15. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.


Het hierboven getoonde afschrijfreglement kun je ook downloaden.