Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter Wieneke van Regteren en Bernhard Eilander [email protected]
Secretaris Vacature [email protected]
Penningmeester/ledenadministrateur Martin van Werven [email protected]
Technische Commissie Christiaan de Haan [email protected]
Jeugdcommissie Johanne IJzerman en Arja Meijer [email protected]
Nieuwe Leden Commissie Caroline Nijenhuis [email protected]
Beheercommissie Gerrit Zwerus [email protected]
Sponsorcommissie Wim Vels [email protected] 
Kantinecommissie Co Hoogendoorn [email protected]

 

Technische Commissie

Voorzitter Christiaan de Haan [email protected]
Lid Bernice Treep  
Lid Maaike Bosman  
Lid Roy Vels  

 

Jeugdcommissie

Lid Johanne IJzerman [email protected]
Lid Arja Meijer [email protected]
Lid Marion Landman [email protected]

 

Nieuwe Leden Commissie

Voorzitter Caroline Nijenhuis [email protected]
Lid Hans Lafeber  
     
     

 

Kantinecommissie

Coördinator Co Hoogendoorn [email protected]
Coördinator Henk Hulsebos [email protected]

 

Beheercommissie

Voorzitter Gerrit Zwerus [email protected]
Lid Ton Jansen  
Lid  Hans Heerema  
Lid Albert Gratama  
Lid Jaap van Beek  
Lid Adri van Zuuk  
Lid Sape van Abbema  

 

Sponsorcommissie

Voorzitter Wim Vels [email protected] 
Lid Jan van Doorn  
Lid Joop Sellies