Contributietarieven 2024

Standaard lidmaatschap

Categorie Aanbieding 1e jaar Vanaf 2e jaar
Junioren t/m 7 jaar € 16,50 € 33,00
Junioren 8 t/m 12 jaar € 32,50 € 65,00
Junioren 13 t/m 17 jaar € 37,50 € 75,00
Senioren 18 t/m 21 jaar € 42,00 € 84,00
Senioren vanaf 22 jaar € 74,50 € 149,00

Indien je in de loop van het jaar lid wordt, betaal je contributie naar rato van het aantal maanden dat je lid bent.

Zomer Challenge lidmaatschap (senioren)

Het Zomer Challenge lidmaatschap kost € 15 per maand en eindigt automatisch per 30 september. Wil je lid blijven dan betaal je in het lopende jaar geen contributie meer. Vanaf het nieuwe jaar betaal je het standaard lidmaatschap.